International Symposium on  Advanced Waste Heat Valorisation Technologies  International Symposium on  Advanced Waste Heat Valorisation Technologies   
 
  English version
 
 
Locatie  
Howest  
   
Symposium sponsors  
Turboden  
Termocycle  
Termocycle  
Termocycle  
GE  
   
   
   
   
   
Home Program Speakers and manufacturers Practical information Registration E-mail
     
 
     

Op dit symposium kunt u oplossingen vinden om industriële restwarmte om te zetten in nuttige energie, en geld.Afhankelijk van de temperatuur, de hoeveelheid restwarmte en de noden van uw bedrijf, kan elektriciteit geproduceerd worden uit restwarmte via een organische Rankine cyclus (ORC). Als elekriciteitsproductie niet interessant is, kan proceswarmte op hogere temperatuur bereikt worden met hoge temperatuur warmtepompen. Sinds 2003 voert Howest onderzoek uit op ORC systemen, in nauwe samenwerking met Universiteit Gent. Leemtes in het marktaanbod en mogelijkheden tot technologische verbetering werden detectecteerd en dit leidde tot een ambitieus nieuw project om deze onderwerpen in detail te bestuderen en oplossingen te vinden via strategisch onderzoek. Recent werden ook hoge temperatuur warmtepompen toegevoegd aan het onderzoek naar restwarmtevalorisatie. Dit symposium is georganiseerd in het kader van drie lopende onderzoeksprojecten: Waste heat recovery via ORC” (IWT-TETRA and ERA-SME project: 01/01/10-31/12/12)The Next Generation Organic Rankine Cycles” (IWT-SBO project: 01/02/12-31/01/16) From Waste Heat to Process Heat” (CORNET project: 01/01/12-31/12/13)

Wat u mag verwachten van dit symposium: Een duidelijk overzicht en een laatste stand van zaken van de ORC-technologie: belangrijke spelers op de markt, realistische haalbaarheidsstudies ondersteund door uitgebreide case studies en een vergelijking met de stoomcyclus. Bijdragen door erkende specialisten in ORC-technologie en in optimalisatiemogelijkheden. Een laatste stand van zaken van hoge temperatuur warmtepomptechnologieën. De nieuwste informatie over de marktsituatie en over de integratie van warmtepompen in industriële processen. Een uniek inzicht in lopende internationale inspanningen op het vlak van hoge temperatuur warmtepompontwikkeling, gepresenteerd door onderzoekers van toonaangevende onderzoekscentra. Concepten voor hoge temperatuur compressorwarmtepompen gebaseerd op de inversie van de ORC cyclus en concepten voor de aandrijving van compressorwarmtepompen met een thermische machine om een antwoord te bieden aan de ongunstige verhouding tussen de electriciteits- en warmteprijs.

Bovendien krijgt u de mogelijkheid om:twee industriële ORC-installaties te bezoeken: de 2,5 MWe ORC van Turboden bij MIROM (Roeselare) en de 250 kWe ORC van BEP Europe bij Proviron (Oostende),de ORC- testinstallatie bij Howest te bezichtigen en waarschijnlijk ook een hoge temperatuur warmtepomp (tot 120°C),directe informatie te verkrijgen bij ORC- en industriële warmtepompfabrikanten tijdens de parallel lopende beurs en bedrijfspresentaties,kennis te maken met het nieuwe “kenniscentrum voor restwarmtevalorisatie” van Howest-UGent, en meer te weten te komen over de diensten die dit centrum u kan aanbieden.

 
Kortrijk
Kortrijk
Howest
Howest
UGent
Universiteit Gent
 
Heat Powered Cycles Conferentie 2012
ECN is gastheer van de "Heat Powered Cycles Conferentie 2012" in Alkmaar van 10 tot 12 September.
 
 
     
     
 
Sponsors:     Triogen maxxtec Durr Enogia Kasteelbier  
 
     
  Logos  
  Dr. Martijn van den Broek, projectcoördinator ORC & W2PHeat, Howest onderzoeksgroep thermodynamica | T +32 56 24 12 27 | E martijn.van.den.broek@howest.be Ing. Jana Verduyn, projectcoördinator ORCNext, Universiteit Gent Power-Link | T +32 59 24 27 41 | E jana.verduyn@ugent.be  
  Projecten: www.orcycle.euwww.orcnext.bewww.cornet‐w2pheat.eu  
IWT Cornet EraSME ULg UGent UAntwerpen Howest Power-Link SET Atlas Copco PTS PFI zafh.net Stuttgart